Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rızıkla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları

Rızıkla İlgili HadisRızıkla İlgili
Hadis-i Şerif Kaynakları

(Kütüb-i Sitte Muhtasarı
Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Y.
?İlk rakam cilt; ikinci rakam
sayfa numarasıdır.-)
a- Allah, sevdiği kulunu kendi
besler: 12, 137
b- Bir kimsenin mukadder
rızkına o rızkı elinde bulunduran mani olamaz: 11, 348
c- Rızık helal ve temiz
olmalıdır: 14, 484
d- Rızık hususunda Allah'a
tevekkül gerekir: 17, 579
e- Rızık hususunda yeise
düşmemek: 17, 578
f- Rızık önceden takdir
edilmiştir: 14, 15
g- Rızkı, kişiyi arar bulur:
17, 245.