Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rızkın Temizinden Faydalanmak.

Rızkın Temizinden FaydalanmakRızkın Temizinden
Faydalanmak

Helal kılmak da, haram kılmak
da Allah'a ait bir haktır. Hiç kimsenin, zühdünden, yani dünyaya rağbet
etmemesinden dolayı, nefsini kırmak için ve Allah'ın mubah kıldığı bir şeyi,
lezzet verdiği için haram kılması caiz değildir. Bir şey, helal ise, nefsimizin
hoşuna gidecek şekilde temiz ve lezzetli de olsa, ondan yararlanmak caiz olur.
Çünkü İslâm, mubah oldukça lezzet veren şeylerden faydalanmayı kişiye
yasaklamamıştır. Eğer o şey, haram ise, ondan uzak durmak ve o nitelik onda
oldukça onu kullanmamak gerekir. Allah, haram kılmadığı bir ziyneti, süsü veya
temiz rızıkları haram sayanları reddeder. ?De ki: ?Allah'ın, kulları için
çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram etti?' De ki: ?O, dünya hayatında
mü'minlerindir; kıyamet günü de yalnız onlarındır.' İşte biz, bilen bir topluluk
için âyetleri böyle açıklıyoruz.? (7/A'râf, 32)
Temiz rızıklar, dünya hayatında
kulluk yapan mü'minler için yaratılmıştır. Her ne kadar kâfirler dünyada onlara
ortak olsalar da, o nimetler âhiret gününde sadece mü'minler için olacak,
kâfirlerden hiç kimse onlara ortak olmayacaktır. Çünkü cennet kâfirlere
haramdır. Kişiye düşen, helalinden ne bulduysa yemesi, leziz olana kendini
zorlamaması ve bunu âdet ve alışkanlık haline getirmemesidir. Tiryakilik,
alışkanlık yapan, onsuz yapamadığımız şeyler, giderek helal olmaktan çıkan bir
duruma gelebilir. Tiryakilik yapan gıdalardan sakınmaya çalışmalıdır.
Peygamberimiz, bulduğu zaman karnını helal yiyeceklerle doyurur, şükreder;
bulamayınca da sabrederdi. Eline geçtikçe tatlı yer, rastladıkça bal şerbeti
içer, buldukça et yerdi. Bunların hiç birini özellikle yapmadığı gibi; âdet ve
alışkanlık da edinmemişti. (Tefsir-i Kurtubi, c. 7, s. 198)