Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

VASİYET..

VASİYET

VASİYET

Emretmek, bir işi birisine ısmarlamak, bir malı
ölümden sonra bağışlama anlamında bir fıkıh terimi. Terim olarak, dinî
ilimlerden fıkıhta ve hadis usûlünde ayrı ayrı manalara gelmektedir.

Fıkıh Istılahında Vasiyet Fıkıh ıstılahında
vasiyet iki aynı manada kullanılmaktadır.

1- Bir malı veya menfaati ölümden sonraya
bağlayarak bir şahsa veya hayır kurumuna karşılıksız olarak bağışlamak (Tehanevî,
Keşşafu Istılahati'l Funûn, II,1526; Nasuhî Bilmen, Hukuku İslâmiyye ve
Istılahatı Fıkhıyye Kamusu, V, 115).

2- Bir kimsenin ölmeden önce, küçük çocuklarının
mâlî işlerini yürütmekte veya terikesinde tasarrufta bulunmakta birisini yetkili
kılmasıdır (Tehânevî, aynı yer).
Malını veya bir
malının menfaatına ölümüne bağlayarak bir şahsa veya hayır cihetine hibe eden
kişiye vasî, kendisine mal veya menfaat bırakılan (vasiyet edilen) kişiye veya
hayır cihetine mûsâ leh, vasiyet edilen mala ya da menfaate mûsâ bih, vasiyette
bulunma olayında îsa denilir.