Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Vasînin Delil Getirmedikçe Tazminle Yükümlü Olacağı Durumlar

Vasînin Delil Getirmedikçe Tazminle Yükümlü Olacağı Durumlar

Vasînin Delil Getirmedikçe Tazminle Yükümlü Olacağı Durumlar:

Vasînin delil getirmedikçe
tazminle yükümlü olacağı durumlar şunlardır: Vasî, vasî tayin edenle veya
mirasçılarıyla ilgili borçları ödediğini iddia etse bunu ispat etmesi gerekir.
Miras malını satıp, satış bedelini teslim almadan önce, ölmüş bulunan vasî tayin
edenin borçlarını ödediğini, yetimin küçükken başkasının telef ettiği malını
kendisinin tazmin ettiğini veya küçüğe ticaret izni verilip borç yaptığını ve bu
borçları kendisinin ödediğini veya küçüğe ait arazilerin haraç vergisini
ödediğini iddia etmesi bu niteliktedir. Yine yetime kendi zimmetinden veya kendi
malından geçim masrafı yapıp, bununla ona rücu etmek istemesi de böyledir. Vasî
ticaret yapıp kâr ettikten sonra bu ticareti "mudârabe yöntemi" ile yaptığını
iddia etse bunu da ispat etmesi gerekir.