Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sırât-ı Müstakîm; Anlamı ve Mâhiyeti

Sırât

Sırât-ı Müstakîm;
Anlamı ve Mâhiyeti

Kur'an-ı Kerim'de onlarca
âyette geçen bu tamlama, yol anlamındaki sırat'la; doğru, sapmaz, şaşırtmaz
anlamındaki müstakîm kelimesinin birleşmesinden oluşmaktadır. Kur'an'ın, hedefe
götürücü ve erdirici yol olarak gördüğü yol, sırat'tır. Sırat, lügatta cadde,
anayol, işlek ve büyük yol anlamına gelir. "Essırât": "Allah'ın yolu" demektir.
Müstakim ise, hiçbir yerinde meyil ve eğrilik bulunmayan, dümdüz ve dosdoğru
demektir. Sırat-ı müstakim: Dosdoğru olan yol anlamındadır. Sırat-ı müstakim
(doğru yol): İki nokta arasındaki en kısa çizgiye denir. Dünya noktasından
Cennet noktasına en kısa yoldan eğilip bükülmeden, yalpalamadan gidilecek yolun
adıdır.