Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'da Sırât-ı Müstakîm..

Kur

Kur'an'da Sırât-ı
Müstakîm

Kur'an-ı Kerim'de 32 âyette
geçen Sırat-ı müstakim'in Kur'an'daki öteki isimleri şunlardır: a- Es-sıratu's
seviyy: Düz yol (20/Tâhâ, 135; 19/Meryem, 43) b- Sevâu's-sırat:
Yolun doğrusu (38/Sâd, 22) c- Sebîlu'r- Reşad: Murada erdiren yol (7/A'râf,
146; 40/Mü'min, 38, 39).
Sırat-ı Müstakîm'in Kur'ân-ı
Kerim'deki zıddı (karşıtı): Sırat-ı cahıym: Cehennem yolu'dur. (37/Saffat, 23;
4/Nisâ, 168-169) Kur'an-ı Kerim'de ayrıca ve açıkça bir sırat-ı Cennet'ten söz
edilmediğine göre, sırat-ı müstakim "Cennet yolu" anlamını da taşıyor
demektir.