Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

d- Gönül Genişliği

dd- Gönül
Genişliği:


Müslümanın, öteki müslümanlara
karşı duyarlı davranması ve onları kendi haklarına sahip bilmesi, sevgiye
saygıya, yardıma layık görmesi, onlardan kopmayı düşünmemesi, sun'i bir takım
ayrılık sebepleri ihdas etmemesi sırat-ı müstakim'in en geniş kapsamlı gereği
olmaktadır. "Onlardan sonra gelenler derler ki; 'Rabbımız, bizi ve bizden
önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde mü'minlere karşı bir kin
bırakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin!" (59/Haşr, 10).
Kendi imanına göstereceği
dikkati, öteki müslümanların imanı konusunda da göstermek, müslümanı olur-olmaz
sebeplerle küfre nisbet etmemek her müslümanın görevidir. Çünkü Rasülüllah
(s.a.s.) bir hadis-i şerifinde "Kardeşine kâfir diyenin bu sözü, ikisinden
biri hakkında tahakkuk eder. Söylenen öyle değilse, söyleyene döner." (Buhâri,
Edeb 73; Müslim, İman 111) buyurmaktadır. "Doğrusu Rabbın, kendi yolundan
sapanları daha iyi bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilir." (16/Nahl,
125).