Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2- Sırat-ı Müstakim'de Devam Edebilmenin Gerekleri Takdir ve Şükür

22- Sırat-ı
Müstakim'de Devam Edebilmenin Gerekleri:

Takdir ve Şükür:


Nimete sahip olmanın yolu, onu
değer olarak benimsemek, kıymetini takdir etmekle başlar. "Hidayetiyle
bizi (bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun! Allah bizi doğru yola

iletmeseydi, biz biz
kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık" (7/A'râf, 43) mealindeki ayet;
sırat-ı müstakimde olmayı nimet bilmenin; oraya Allah'ın hidayet etmesi sonucu
ulaştığını itiraf etmekle belli olacağını ortaya koymaktadır. Bu nokta da,
nimetin kadrini bilip takdir etmek ve nimeti verene şükür demektir.
Yolda doğru yürümemek, bir
takım istenmeyen olaylara sebep olabilir (bkz. 72/Cinn, 15-16). Bunun için, önce
yolun kıymeti bilinmeli, sonra o yolun yolcusu olmanın, daha sonra da o yoldaki
öteki yolcuların. Çünkü Allah, müslümanlar hakkında şöyle buyurmuştur: "İşte
onlar, Rablerinden bir hidayet üzere olanlar, işte onlardır kurtulanlar."
(2/Bakara, 5) Ayette geçen müflihin'den olmaktan daha büyük nimet olmadığına
göre; Allah'tan bir hidayet üzere olmak da felâh/kurtuluşun ön şartı bulunduğuna
göre, sırat-ı müstakimde olmak en büyük nimettir: Bunun böyle bilinmesi de,
nimetin devamı için şarttır.