Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sırat-ı Müstakîmin Gerekleri

SıratSırat-ı Müstakîmin
Gerekleri

Sırat-ı Müstakim'de olmak
isteyenler açısından neler gerekli olmaktadır? Bu soruya cevap vermeye
çalışalım:
Sırat-ı Müstakim'in gereklerini
iki ana bölümde ele almak doğru olacaktır:
Sırat-ı müstakimde olabilmenin
gerekleri,
Sırat-ı müstakimde devam
edebilmenin gerekleri.
Hiç şüphesiz, her aklı başında
insan kabul eder ki, istemekle ya da "ben doğru yoldayım" demekle doğru yolda
olunamaz. Bu oluş için gereken şartlar yerine getirilmediği takdirde söz; kuru
bir iddia ya da yalancı bir avunmadan öte bir mana ifade etmez. Bu sebeple,
nerede olduğumuzu yanılmadan tesbit edebilmemiz ve görünüşe aldanmamamız
gerekmektedir. Bunun için de sırat-ı müstakimde olabilmenin şartlarını önce bir
tesbit etmeliyiz.