Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b- Yöneliş

bb- Yöneliş:


İkinci gereklilik; sırat-ı
müstakimde olmayı arzu etmek, bu konuda yegâne hidayet ediciye yönelmektir.
Kısaca yöneliş de diyebiliriz. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "De ki,
doğrusu Allah dilediğini saptırır ve kendine yöneleni doğru yola eriştirir."
(13/Ra'd, 27).
Bu yönelişin sadece yöneliş
olarak kalmaması, bir anlamda "mücahede" niteliğine ulaşması, yönelişte ısrar
ve samimi davranılması da gereklidir. "Bizim uğrumuzda cihad edenleri,
elbette yollarımıza eriştireceğiz." (29/Ankebut, 69). Bu, bir anlamda da
"Allah rızası peşinde olmak" demektir. Böylesi, köklü bir niyet ve hareket
içinde olanlar hakkında Allah şöyle buyurmaktadır: "Gerçekten size Allah'tan
bir nur ve açık bir kitap geldi. Onunla, Allah, rızasının peşinde gidenleri
esenlik yollarına iletiyor ve onları, kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa
çıkarıp dosdoğru bir yola ulaştırıyor." (5/Mâide, 16).