Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

c- Sünnet

cc- Sünnet:


Sırat-ı müstakimde olabilmenin
bir diğer gereği de İslam esaslarına İslam'ın istediği gibi, onun sınırlar
içinde kalarak sahip çıkmaya çalışmaktır. İslam'ın koyduğu sınırlar aşılarak
mü'minlik hali ve dolayısıyla sırat-ı müstakimde olma başarısı gösterilemez. Bu
konuda en büyük yardımcı sünnettir. "Söz, amelsiz makbul olmaz; niyyetsiz de söz
ve amel müstakim olmaz. Sünnete mutabık düşmedikçe ne söz, ne amel, ne de niyyet
muteber ve müstakim olur!" (Telbîsü İblis, s. 18) Demek ki, sırat-ı müstakimde
olabilmek için niyyet, söz ve fiil olarak sünnete uygun davranmak
gerekmektedir. "Rasülüllah'ın izinden gidenler ve sünnetine uyanların dışında
kalan halk için Allah'a giden yol kapalıdır." (a.g.e., 20).
Sünneti aşarak ya da ihmal
ederek sırat-ı müstakim'de olma imkânı yoktur. Sünnette ise, müslümanların
tümünü kucaklayan, aralarında takva ve hizmet ölçüsü dışında herhangi bir
sebeple ayırım yapmayan bir genel esas geçerli olduğuna göre; bütün müslümanları
kucaklayan bir gönül genişliğine sonuna kadar sahip olmak da sırat-ı müstakimin
bir başka gereği olmaktadır.