Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

c- Dikkat ve Titizlik

c

c- Dikkat ve
Titizlik:

Elindeki nimeti takdir eden
kişi; çevrenin tutum ve karşı çıkmasına aldırmamak, ne pahasına olursa olsun her
hal ü kârda nimeti elden çıkarmamaya dikkat göstermek görevindedir. "Emrolunduğun
gibi dosdoğru ol! Beraberinde bulunan, putperestliğe tevbe etmiş kimseler de
doğru hareket etsinler. Aşırı gitmeyin. Doğrusu Allah yaptıklarınızı görür."
(11/Hûd, 112) ayeti bize bu gereği hatırlatmaktadır. Eldeki nimetin
kıymetini çevrenin ilgi ve tepkisine göre ölçmeye kalkışmanın sonu, çoğu kez
mahrumiyettir. Böyle davranılabildiği sürece çevredeki sapıkların pek bir zararı
dokunmaz. "Ey insanlar,siz kendinize bakın; siz doğru yolda olduğunuz
takdirde sapan dalaletteki kimse size zarar veremez!" (5/Mâide, 105).
Sırat-ı müstakimdeki düşman
Şeytan; o yoldan alıkoyamayacağı kulların varlığını itiraf ederken onları şöyle
vasfetmektedir: "Ancak içlerinden kendilerine ihlas verilen kulların hariç."
(15/Hıcr, 40) Bu ayet de göstermektedir ki, imanının ve yolunun değerini iyi ve
tam takdir edebilmek; eldeki nimetlere sahip olmaya devam etmek için ilk ve
vazgeçilmez şarttır. Aksi halde nimetin elden çıkmasıyla karşılaşmak bahtsızlığı
kalır geriye.