Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

e- İlahi İrâde İle İrtibat (Dua)

e

e- İlahi İrâde İle
İrtibat (Dua):

Sırat-ı müstakim üzere devam
edebilmenin son şartı, hiçbir an eksik edilmemesi gereken Allah'la irtibattır.
Buna ilahi irade ile irtibat veya dua denilmektedir. Allah Teala'dan bizi doğru
yolda olmak nimetinden uzak ve mahrum bırakmamasını istemek, bunda ısrar etmek,
"dua edin, icâbet edeyim" (40/Mü'min, 60) emrine uymak, sırat-ı müstakim
yolcuları mü'minlere yakışan ve gerekli olan temel görevdir.
"Ey Rabbimiz, bizi doğru
yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver.
Şüphesiz bağışı çok olan Sensin Sen." (3/Âl-i İmran, 8)
"Ey kalpleri halden hale
değiştiren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere daim ve sabit kıl!" (Tirmizî,
Kader 7; İbn Mâce, Mukaddime 13)
"Bizi sırat-ı müstakim'e
ilet (ve onda daim ve sabit kıl!)." (1/Fâtiha, 6) Âmin. (5)