Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Neye Karşı Cihad?

Neye Karşı Cihad


Neye
Karşı Cihad?

Cihad üç şeye karşı yapılır:

1- Açık bir düşman
saldırısına karşı,
2- Şeytanın hilelerine
karşı,
3- Nefsin şeriata aykırı
isteklerine karşı.
Açık bir
düşmana karşı cihadın da iki yönü vardır:
a- Mü'minlere saldıran
kâfirler ve münâfıklara karşı; Bunlarla cihadın da kolaydan zora doğru dört
aşaması vardır:
1- Gönülden râzı olmama,

2- Onların yaptıklarına
karşı çıkma, dil ile kötülüklerini önlemeye çalışma,
3- Mal ve diğer meşrû
maddî araçları kullanarak onların zararlarını savma çabası,
4- Son olarak bedenle,
el ve diğer araçlarla onların saldırılarını ve zararlarını önlemeye çalışma,
yani kıtâl/fiilî savaş.
b- Zâlimlere karşı cihad;
Zâlimin yanında hak olan şeyi söylemek, onun zulmüne engel olmaya çalışmak bir
cihaddır. Nitekim Kur'an-ı Kerim, ?bizi bu zâlimlerden kurtarın diye
yalvaranlar uğruna cihad edin? (Nisâ: 4/75) diye emrediyor.

[1]
[1]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 115. Ahmet
Kalkan, İslam Akaidi: 337. Ahmet Kalkan, Kur'an Kavramları.