Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

5- Beden İle, Canla Cihad

5


5-
Beden İle Cihad:

Cihad, müslümanlara farzdır.
Her müslümanın nefsi ile, ilim ve malı ile sürekli cihad yapması, böylece dinin
korunması, Hakk'ın galip kılınması için çalışması gerekir. Bazen "İ'lây-ı
kelimetullah" yani Allah adının yüceltilmesi dinin korunup yayılması içinde elde
silâh düşmanla savaşmak icab edebilir. Bu en büyük cihaddır ve müslümanlara
farzdır. Hattâ cihad denildiği zaman ilk akla gelen husus, düşmanla sıcak savaşa
girmektir.
Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:
"Sizinle savaşanlarla; Allah
yolunda siz de savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın." (el-Bakara: 2/190)
Bu ilâhi emir Allah yolunda,
İslâm uğrunda savaşmanın ve İslâm yurdunu düşmana karşı korumanın cihad olduğunu
bize ifade etmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de bir hadis-i şeriflerinde;
ganimet elde etmek, şan ve şöhrete ulaşmak, mevki ve makam elde etmek için
yapılan savaşın cihad olmadığını, cihadın, Allah (c.c.)'ın adının yüceltilmesi (İ'lây-ı
kelimetullah) için yapılan savaş olduğunu haber vermiştir.

[1]
Mü'min gerekirse bedeniyle,
canıyla Allah yoluna çıkar, çalışır, çaba sarfeder, Allah adını yüceltmek için
gayret eder. Canını Allah yolunda vermekten çekinmez.
Mü'minler İslâma aykırı olmayan
bütün araçları kullanarak; bugün özelde müslümanları, genelde bütün insanlığı
tehdit eden, onların mutluluğuna engel olan kötülüklerle mücadele etmeli ve
insanlara İslâmın güzelliklerini ulaştırmalıdırlar. İnsanlığın gerçekten bu
çabaya, bu çalışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır.

[2]


[1]
Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/309-310.
[2]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 116.