Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

4- Dil İle Cihad

4

4- Dil İle Cihad:

Mü'min elinden geldiği kadar
günah ve kötü olan işleri ortadan kaldırmak, kötü insanları kötülüklerden vaz
geçirmek için diliyle anlatır, öğüt verir. Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor:

?Müşriklere karşı
mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin.?[1]

Umretü'l Kaza sırasında
Abdullah b. Revâha (ra)'nın Hz. Muhammed (sav) huzurunda Kureyşlileri hicveden
şiir okumasını Hz.Ömer (ra) hoş karşılamayarak engel olmuştu. Bunun üzerine
Rasûlüllah (sav) ona şöyle demişti:
?Ey Ömer, Abdullah'ı serbest
bırak, onun hicivleri Kureyş'i oktan daha çabuk etkilemekte, yaralar
açmaktadır.?[2]

Dil ile cihad; her türlü ilmí
ve edebí çalışmaları, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini, karşı tez
geliştirmeyi, zararlı propagandalara cevap vermeyi, düşünsel ve bilimsel alanda
yetkin bir mücadeleyi de kapsar. Bunun metodu ve araçları zamana ve şartlara
göre değişebilir. Allah'ın diniyle mücadele edenlerin şeytaní hileleri bilinip
ona göre çalışma yapılmalı. Günümüzde çok yaygın hale gelen meşru eğitim ve
iletişim araçları insanların gönüllerini İslâma ısındırmak, onların yüreklerine
İslâmın diriltici soluğunu ulaştırmak amacıyla kullanılabilir.

[3][1]
Ebu Davud, Cihad: 18,
Hadis no: 2504, 3/10; Nesâí, Cihad: 1, 6/7.

[2]
Nak. Kütübü Sitte: 5/67.

[3]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 115-116.