Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sıddıkların Dereceleri 1) Sözde Doğruluk

Sıddıkların Dereceleri

Sıddıkların
Dereceleri:

1) Sözde Doğruluk:

Sözde doğruluk, yani doğru
sözlü olmak: Bu da haberlerde veya haberleri içine alan şeylerde olur. Haber de
ya geçmişle veya gelecekle ilgili olur. Verdiği sözde durup durmamak, gelecekle
ilgilidir. Sözünü korumak, herkesin borcudur. Doğruluk deyince ilk akla gelen,
en meşhuru ve açığı budur. Eşya hakkında, olduğunun aksine haber vermekten
dilini koruyan kimse sâdıktır.