Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Dosdoğru Yol; Sırât-ı Müstakîm..

Dosdoğru Yol

Dosdoğru Yol;
Sırât-ı Müstakîm

"Bizi dosdoğru olan yola
(sırât-ı müstakîme) ilet! Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazap
edilmiş ve sapmışların yoluna değil!" (1/Fâtiha, 6-7).
Kur'an-ı Kerim'de onlarca
âyette geçen "sırât-ı müstakîm" tamlaması, yol anlamındaki "sırât"la; doğru,
sapmaz, şaşırtmaz anlamındaki "müstakîm" kelimesinin birleşmesinden
oluşmaktadır. Kur'an'ın, hedefe götürücü ve erdirici yol olarak gördüğü yol,
sırât'tır. Sırât, lügatta cadde, anayol, işlek ve büyük yol anlamına gelir. "Essırât":
"Allah'ın yolu" demektir. Müstakîm ise, hiçbir yerinde meyil ve eğrilik
bulunmayan, dümdüz ve dosdoğru demektir. Sırât-ı müstakîm: Dosdoğru olan yol
anlamındadır. Sırât-ı müstakîm (doğru yol): İki nokta arasındaki en kısa çizgiye
denir. Dünya noktasından Cennet noktasına en kısa yoldan eğilip bükülmeden,
yalpalamadan gidilecek yolun adıdır.