Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b- Yöneliş

bb- Yöneliş:


İkinci gerek,; sırat-ı
müstakimde olmayı arzu etmek, bu konuda yegâne hidayet ediciye yönelmektir.
Kısaca yöneliş de diyebiliriz. Allah Teala şöyle buyurmaktadır:
"De ki, doğrusu Allah
dilediğini saptırır ve kendine yöneleni doğru yola eriştirir." (13/Ra'd,
27).
Bu yönelişin sadece yöneliş
olarak kalmaması, bir anlamda "mücahede" niteliğine ulaşması, yönelişte ısrar
ve samimi davranılması da gereklidir.
"Bizim uğrumuzda cihad
edenleri, elbette yollarımıza eriştireceğiz." (29/Ankebut, 69).
Bu, bir anlamda da "Allah
rızası peşinde olmak" demektir. Böylesi, köklü bir niyet ve hareket içinde
olanlar hakkında Allah şöyle buyurmaktadır:
"Gerçekten size Allah'tan
bir nur ve açık bir kitap geldi. Onunla, Allah, rızâsının peşinde gidenleri
esenlik yollarına iletiyor ve onları, kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa
çıkarıp dosdoğru bir yola ulaştırıyor." (5/Mâide, 16).