Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Koğuculuk

KoğuculukKoğuculuk:


Nemîme/koğuculuk; fesatçılık
yapmak, ara bozmaya gayret etmek amacıyla insanlar arasında söz getirip
götürmek, sözü yalanlarla süslemek anlamındadır. İslâm, nemîmeyi büyük günah
olarak kabul ederek, onu münâfıklık ameli saymıştır.
"(Rasûlüm!) Alabildiğine
yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan laf getirip götüren
(nemîm), iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin,
bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine boyun
eğme!" (68/Kalem, 11-13)