Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

c- Sünnet

c

c- Sünnet:

Sırat-ı müstakimde olabilmenin
bir diğer gereği de İslam esaslarına İslam'ın istediği gibi, onun sınırlar
içinde kalarak sahip çıkmaya çalışmaktır. İslam'ın koyduğu sınırlar aşılarak
mü'minlik hali ve dolayısıyla sırat-ı müstakimde olma başarısı gösterilemez. Bu
konuda en büyük yardımcı sünnettir. "Söz, amelsiz makbul olmaz; niyetsiz de söz
ve amel müstakim olmaz. Sünnete mutabık düşmedikçe ne söz, ne amel, ne de niyet
mûteber ve müstakîm olur!" (Telbîsü İblis, s. 18) Demek ki, sırat-ı müstakimde
olabilmek için niyyet, söz ve fiil olarak sünnete uygun davranmak
gerekmektedir. "Rasülüllah'ın izinden gidenler ve sünnetine uyanların dışında
kalan halk için Allah'a giden yol kapalıdır." (a.g.e., 20).
Sünneti aşarak ya da ihmal
ederek sırât-ı müstakîmde olma imkânı yoktur. Sünnette ise, müslümanların tümünü
kucaklayan, aralarında takvâ ve hizmet ölçüsü dışında herhangi bir sebeple
ayırım yapmayan bir genel esas geçerli olduğuna göre; bütün müslümanları
kucaklayan bir gönül genişliğine sonuna kadar sahip olmak da sırat-ı müstakimin
bir başka gereği olmaktadır.