Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Yalan Şâhitlik

Yalan Şâhitlik

Yalan Şâhitlik:

Kur'an'da yalan şâhitlik, "şehâdet-i
zûr" ve "kavl-i zûr" ile ifade edilmektedir. Yalan şâhitlik, sosyal realitede
büyük zararlara, ruhlarda büyük bunalımlara sebebiyet veren, kendisiyle hakların
ayaklar altına alındığı, toplumun anarşiye sürüklendiği yalan çeşidinin en
kötüsüdür. Toplum yaşantısı ve ruhlardaki bu zararından dolayı Kur'an, yalan
şâhitliği rics (pislik) dediği putlara tapma ile birlikte zikretmiştir:
"... Artık o pis putlardan
ve yalan sözden sakının." (22/Hacc, 30).
Kur'an, yalan şâhitlikte
bulunmamayı, iman etmiş olanların sıfatları arasında zikretmektedir:
"Onlar ki, yalan şâhitlik
etmezler, boş bir şeye rastladıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler."
(25/Furkan, 72)