Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

GAZAP.

GAZAP

GAZAP

?Kullarından
dilediğine Allah'ın, lütuf ve ihsânından (Kur'an ve Peygamberliği) göndermesini
kıskandıkları için Allah'ın indirdiklerini inkâr edip kendi canlarına karşı
satın aldıkları şey (azap) ve o sebeple de önceden gelmiş bir gazap
üstüne gazaba uğramaları, ne kadar kötü! Ayrıca kâfirler için ihânet
verici bir azap vardır.?
(2/Bakara, 90)