Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

c- Şirk Koşanlar; Putperest Âdîler (Âd Kavmi)

c

c- Şirk Koşanlar; Putperest Âdîler (Âd Kavmi):

?(Hûd) dedi ki: ?Artık size
Rabbinizden bir azap ve bir gazap inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil
indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle
tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse, şüphesiz ben de sizinle beraber
bekleyenlerdenim! Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve
âyetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik.? (7/A'râf,
71-72)