Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hangi Toplumlar Helâk Edildi?.

Hangi Toplumlar Helâk Edildi

Hangi Toplumlar Helâk Edildi?

Kur'an, sadece örnek vermek ve
ibret için bazı toplumların helâk edilişinden bahseder. Yoksa tüm helâk edilen
toplumların listesini vermez. İbret almasını bilenler için bu örnekler yeter.
Kur'an'ın, helâk edildiğini haber verdiği toplumların başında şunlar gelir:
Nuh (a.s.) Kavmi:
(71/Nuh, 1-28; 7/A'râf, 59-64)
Âd (Hûd a.s.) Kavmi: (7/A'râf,
59-64; 9/Tevbe, 70)
Semud (Sâlih a.s.)Kavmi:
(7/A'râf, 73-79; 9/Tevbe, 70)
Lût ve İbrahim (a.s.) Kavmi:
(7/A'râf, 80-84; 9/Tevbe, 70)
Medyen (Şuayb a.s.) Kavmi:
(7/A'râf, 85-93; 9/Tevbe, 70)
Sebe' Kavmi: (34/Sebe',
15-21)
Tubbâ Kavmi: (50/Kaf,
14; 44/Duhân, 37)
Ress Kavmi: (50/Kaf, 12,
14; 25/Furkan, 38-39)
Firavun Kavmi: (7/A'râf,
103-136)
İsrâiloğulları: (7/A'râf,
161-166)
Hz. Muhammed
(s.a.s.)'in Toplumundaki Müşriklerin Elebaşları: (8/Enfâl, 12-14, 17, 51-54)