Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b- Rüzgâr ve Sarsıntı

b

b- Rüzgâr ve Sarsıntı:

Âd kavmi, azgınlık ve
peygamberleri Hz. Hûd'u yalanlamaları sebebiyle kavurucu bir rüzgârla helâk
edildiler. ?Âd kavminin kıssasında da bir ibret vardır. Hani üzerlerine
kurutucu, kavurucu bir rüzgâr göndermiştik de üzerine uğradığı her şeyi ancak
toz haline getirip bırakmıştı.? (51/Zâriyât, 41-42)
Semud kavmi ise peygamberleri
Sâlih (a.s.)'in uyarılarına kulak tıkadılar ve mûcize olarak gönderilen deveyi
kestikleri için helâk edici bir sarsıntıya tutularak yok olup gittiler.
?Semud kavminden de alınacak ibretler vardır. Hani onlara ?Bir süreye kadar
dünya nimetlerinden faydalanın!' demiştik. Buna rağmen büyüklük taslayıp
Rablerinin emrinden çıkmışlardı da baka baka onları helâk edici bir sarsıntı
yakalayıvermişti. Bu yüzden ne ayağa kalkacak bir güç bulabilmişler ve ne de
yardım edilenlerden olmuşlardı.? (51/Zâriyât, 43-45)