Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b- Putperest Yahûdiler (Altın Buzağıya Tapanlar)

b

b- Putperest Yahûdiler (Altın Buzağıya Tapanlar):

?Buzağıyı (tanrı)
edinenlere, mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık
erişecektir. İşte Biz iftiracıları böyle cezalandırırız.? (7/A'râf, 152)