Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Gazap Konusunda Âyet-i Kerimeler

Gazap Konusunda Âyet

Gazap Konusunda Âyet-i Kerimeler

a- Yahûdilerin Gazaba
Uğramaları: 1/Fâtiha, 7; 2/Bakara, 61, 90; 3/Âl-i İmrân, 112; 5/Mâide, 60; 7/A'râf,
152; 20/Tâhâ, 86; 58/Mücâdele, 14.
b- Allah'ın Şirk koşanlara
Gazab Etmesi: 7/A'râf, 71.
c- İrtidat edenlerin İlâhî
Gazaba Uğramaları: 16/Nahl, 106.
d- Allah hakkında tartışmaya
girenlere Allah'ın Gazabı: 42/Şûrâ, 16.
e- Cihaddan kaçanlar Gazabı Hak
Eder: 8/Enfâl, 16
f- Mü'minleri Öldürenlere Allah
Gazap Eder: 4/Nisâ, 93
g- Yeme İçmede Taşkınlık ve
Nankörlük Edenlerin İlâhî Gazaba Uğraması: 20/Tâhâ, 81
h- Gazap Edilenleri Dost
Edinmek: 60/Mümtehine, 13; 58/mücâdele, 14.
i- Hz. Mûsâ'nın Gazabı: 20/Tâhâ,
86,
k- Hz. Yûnus'un Gazabı:
21/Enbiyâ, 87.
l- Gazap Edip Kızdıklarında
Kusurları Bağışlayanlar: 42/Şûrâ, 37
m- Öfkeyi Yutmak: 3/Âl-i İmrân,
134.