Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın Gazabının Tezâhürü Helâk.

Allah

Allah'ın Gazabının Tezâhürü: Helâk

?Helâk?in sözlük anlamı,
mahvolmak, yok olmak, yıkıma uğramaktır. Kur'an literatüründe ?helâk? şekliyle
mastar halinde geçmeyen bu kelime, çoğunlukla fiil halinde bulunur. ?Ehleknâ
(Biz helâk ettik) şeklinde kullanımı en çok olanıdır.
?Görmediler mi ki, onlardan
önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkânları kendilerine verdiğimiz, gökten
üzerlerine bol bol yağmurlar gönderip evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız
nice nesilleri helâk ettik. Biz onları, günahları sebebiyle helâk ettik ve
onların ardından başka nesiller yarattık.? (6/En'âm, 6)
?Andolsun ki Biz sizden
önce, peygamberleri kendilerine mûcizeler getirdiği halde (yalanlayıp)
zulmettikleri için nice nesilleri helâk ettik. (Onları helâk etmeseydik bile)
iman edecek değillerdi. İşte Biz suçlu kavimleri böyle cezalandırırız. Sonra da
sizin nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde
halifeler (onların yerlerine hükümranlar) kıldık.? (10/Yûnus, 13-14)