Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Gazap Edilenleri Dost Edinmek

Gazap Edilenleri Dost Edinmek

Gazap Edilenleri Dost Edinmek:

?Allah'ın kendilerine gazap
ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de
onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar. Allah onlara çetin bir azap
hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları çok kötüdür!? (58/mücâdele,
14-15) Âyette Allah'ın gazab ettiği yahûdileri kendilerine dost edinenlerin
münâfık olduğu bildirilmektedir.
?Ey iman edenler!
Kendilerine Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinmeyin. Zira onlar,
kâfirlerin kabirlerdekilerden (onların dirilmesinden) ümit kestikleri gibi
âhiretten ümit kesmişlerdir.? (60/Mümtehine, 13)
Kur'an'ın özü ve özeti olan
Fâtiha sûresinde ?Bizi dosdoğru yola ilet; Nimet verdiklerinin yoluna.
Kendilerine gazap edilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil.?
(1/Fâtiha, 5-7) buyurulmaktadır. Allah haddi aşanlara, isyancılara, dini inkâr
edenlere gazap üstüne gazap göndermiştir. Bunların kıssaları Kur'an'da gayb
haberleri şeklinde bildirilmiştir. Gazap edilenler, daha çok, yahûdiler ve
yahûdileşenlerdir. Allah'ın gazabı, tarihteki inkârcı ve isyancıların başına
türlü şekillerde gelmiştir. Onları yakalayıveren bir çığlık, bir yer sarsıntısı,
ebâbil kuşları, kasırga, dağ gibi deniz dalgalarında boğulma...