Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

i- Cihaddan Kaçanlar

i

i- Cihaddan Kaçanlar:

?Tekrar savaşmak için bir
tarafa çekilme veya diğer bölüğe ulaşıp mevzî tutma dışında, kim öyle bir günde
onlara arka çevirirse muhakkak ki o, Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner.
Onun yeri de cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü yerdir!? (8/Enfâl, 16)