Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

d- Maymunlaşma ve Domuzlaşma

d

d- Maymunlaşma ve Domuzlaşma:

Yahûdilerin azgınlık ve
isyanlarına bir ceza olarak da helâkin onların maymunlar ve domuzlar haline
getirilmesi şeklinde tecellî ettiğini görüyoruz. ?Kendilerine hatırlatılanı
onlar unutunca, kötülükten men edenleri kurtarmış, zulmedenleri ise, işledikleri
fısk yüzünden, şiddetli bir azap ile yakalamıştık. Men olundukları şeyden
vazgeçmeyince, Biz de onlara ?aşağılık maymunlar olun' demiştik.? (7/A'râf,
165-166) ?Allah katında bundan daha feci bir cezayı haber vereyim mi? Allah,
kimlere lânet edip onlardan maymunlar, domuzlar ve tâğutun kulları/köleleri
yapmışsa, işte bunlar, mevki bakımından en kötü ve doğru yoldan en çok sapmış
kimselerdir.? (5/Mâide, 60)