Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

g- Allah Hakkında Tartışmaya Girenler

g

g- Allah Hakkında Tartışmaya Girenler:

?Dâveti kabul edildikten
sonra, Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri, Rableri katında boştur.
Onlar için bir gazap, yine onlar için çetin bir azap vardır.? (42/Şûrâ, 16)