Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

c- İstikbâr (Büyüklük Taslama)

c

c- İstikbâr (Büyüklük Taslama):

Helâke uğrayan her toplumun
ortak yanlarından birisi de kendilerine azap tehdidi ile gelen uyarıcılara karşı
büyüklük kompleksine kapılmak olmuştur. Bu kompleks ile Allah'ın âyetlerine
kulak tıkayıp sırt çevirmişlerdir. ?Kavminin küfreden ileri gelenleri şöyle
demişti: ?Biz seni beyinsizlik içinde görüyoruz ve senin yalancılardan olduğunu
sanıyoruz.? (7/A'râf, 66). ?Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri:
?Ey Şuayb, ya seni ve seninle birlikte iman edenleri mutlaka ülkemizden
çıkaracağız ya da siz bizim yolumuza döneceksiniz!' dediler.? (7/A'râf, 88)
?Biz bir ülkeyi helâk etmeyi murad ettiğimiz zaman, oranın nimet ve refahtan
şımarmış elebaşlarına emirlerimizi bildiririz. Onlar ise orada bozgunculuk
yaparlar, kötülük işlerler. Artık onun üzerine hüküm hak olur ve o ülkeyi
kökünden helâk ederiz.? (17/İsrâ, 16)