Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Havf; Anlam ve Mâhiyeti

Havf

Havf; Anlam ve
Mâhiyeti

Sözlükte ?korkmak, kaygılanmak,
endişe duymak? anlamlarına gelen havf, genellikle ?hoşlanılmayan bir durumun
başa gelmesinden veya arzulanan bir şeyin elde edilememesinden duyulan kaygı ve
korku? şeklinde tanımlanmıştır. İnsanın tahmin ettiği veya açıkça bildiği bir
emâreye dayanarak başına kötü bir hal geleceğinden kaygılanması olarak da tarif
edilir. Gazâli havfı şöyle tanımlar: ?İleride kötü bir durumla karşılaşılacağı
beklentisinin insanın ruhunda sebep olduğu elem ve huzursuzluktur.?
Dinî literatürde ?havf?
kelimesi, özellikle Allah korkusu ve âhiret hayatıyla ilgili ağır
endişeler için bir terim olarak
kullanılır. İnsanın Allah katındaki durumu hakkında hissettiği korku ve
kaygıları, havf terimiyle ifade edilir. Tehânevî, havfın anlamını şöyle özetler:
?İsyanlardan ve günahlardan dolayı hayâ ve elem duymaktır.?