Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Feza'

FezaFeza':


Korkunç bir şeyin kişide
meydana getirdiği tutukluluk ve ürkeklik hali anlamında kullanılır. Feza' türü
korkuyu, lügat âlimleri imdat ettiren korkular kategorisine sokmaktadırlar.
Bundan dolayı Kur'an'da kıyâmet olayı ?el-fezeu'l-ekber = büyük feza'
(korku)? (21/Enbiâ, 103; 27/Neml, 89) şeklinde bu kelime ile ifade
edilmektedir. Bu tür olaylardan kaynaklanan korkular, insan bünyesinde,
şaşkınlık, zihninde tutukluluk ve sarhoşluk gibi bir hal meydana getirmektedir.