Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rehbet

Rehbet

Rehbet:

Şiddetli veya telâşlı korkuyu
ifade eder. Çeşitli âyetlerde havf ve takvâ ile aynı anlamda kullanıldığı da
görülmektedir (16/Nahl, 51-52; 59/Haşr, 13). Aşırı dinî korku ve kaygıdan dolayı
bir hücreye kapanıp kendini ibâdete veren hıristiyan keşişlere ?rehbet? kökünden
gelen ?râhib? ismi verilmiştir. Bu kelime, çoğul şekliyle (ruhbân), Kur'ân-ı
Kerim'de geçmekte (5/Mâide, 82; 9/Tevbe, 31, 34), ayrıca bir âyette (57/Hadîd,
27) rahbâniyye kelimesi yer almaktadır.