Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İşfak

İşfak

İşfak:

Korku ile birlikte halecan
(kalp çarpıntısı, çırpınma) içinde titremek anlamındadır. İşfak kelimesi
Kur'an'da havf/korku anlamında kullanıldığı gibi (70/Meâric, 27), biraz daha
farklı olarak ?kaygı verici bir durumla karşılaşmaktan korkmak, çekinmek,
ürpermek? mânasında da geçmektedir (21/Enbiyâ, 49; 42/Şuarâ, 18, 22). İşfak'ın
hem korku ve hem de ümit içerdiği de belirtilir. Sıddîklar, şehidler ve
âşıkların makamı olduğu belirtilir.