Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Vecel

Vecel

Vecel:

Sorumluluk duygusundan dolayı,
ilâhî büyüklük karşısında ıstırap ve endişeyle titreme, korku hissetme
durumudur. Kur'an'da bazan ?haşyet?in anlamıyla eşitlenmiş şekilde kullanılır.
?Mü'minler ancak o kişilerdir ki, Allah zikredildiğinde/anıldığında kalpleri
titrer (vecel); onlara Allah'ın âyetleri okunduğunda, bu onların imanlarını
artırır ve onlar, yalnız Rablerine dayanıp güvenirler? (8/Enfâl, 2)
?Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer (vecel);
başlarına gelene sabrederler; namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak
verdiğimiz şeylerden (Allah için) infak edip harcarlar.? (22/Hac, 35) Veclin;
zikredenlerin, Allah'a boyun eğenlerin ve âriflerin makamı olduğu söylenir.