Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Korku Denen Reaksiyon.

Korku Denen Reaksiyon

Korku Denen
Reaksiyon

İlâhî hikmet, insan ve hayvanı,
yaşamaya ve hayatta kalmaya zorlayacak olan reaksiyonlarla donatmayı
gerektirmiştir. Meselâ korku reaksiyonu, hayatımızı tehdit eden tehlikelerden
sakınmayı; öfke, kendini ve dâvâsını savunma ve hayatta kalmak için mücadeleyi;
sevgi, insanların birbirlerine yakınlık duymasını ve türün devamı için karşı
cinslerin birbirlerinden hoşlanmalarını sağlamaktadır.
Korku, insan hayatındaki önemli
reaksiyonlardandır. Korkunun faydası, sadece kişiyi dünya hayatını tehdit eden
tehlikelerden korumaya yönelik değildir. Korkunun önemli faydalarından biri de,
mü'mini âhiret yaşantısında Allah'ın azabından sakınmaya yönlendirmesidir.
Allah'ın cezalandırmasından korkmak, mü'mini günahlara düşmekten korumaya, onu
takvâya yapışmaya, ibâdetleri düzenli bir şekilde ifa etmeye ve Allah'ın râzı
olacağı fiilleri işlemeye sevk etmektedir.
?Mü'minler ancak, Allah
anıldığı zaman yürekleri ürperip titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri
okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.?
(8/Enfâl, 2) ?Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibâdet
etmek, gece teheccüd namazı kılmak için), vücutları yataklarından uzak kalır ve
kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.? (32/Secde, 16)
?Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyâmet vaktinin depremi müthiş bir
şeydir! Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe
kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar
sarhoş değillerdir; fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir.? (22/Hac, 1-2)

Korku reaksiyonu, insanın bütün
bünyesini tesir altına alan etkili bir tedirginlik halidir. Kur'an, bu
tedirginliği, düşünme yetisi ile nefsin üzerinde kontrolünü yitirten, insanı
şiddetli sarsan etkili bir sarsıntı şeklinde nitelemektedir (33/Ahzâb, 10-11).
Korku, şiddetli ve ansızın geldiğinde, insanda, hareket ve düşünmeye güç
yetiremeyecek derecede bir şaşkınlık meydana gelmektedir. Kur'an, kıyâmet
gününün anlatımı esnasında, şiddetli ve âni korkunun sebep olduğu bu türden
şaşkınlık haline işaret etmektedir: ?Doğrusu o, onlara ansızın gelecek,
onları şaşırtacak, ne onu reddedebilecekler, ne de kendilerine mühlet
verilecek.? (21/Enbiyâ, 40)
Genelde insan, kendisini tehdit
eden ve korku reaksiyonunu doğuran tehlike yerlerinden uzaklaşmak ve kaçmak
şeklinde tepkide bulunur. Kur'an, peygamberlerini yalanlamak ve inançsızlıkta
ısrar etmek suretiyle geçmiş ümmetlerden kâfirlerin başına gelen olayların
anlatımı esnasında, insanın tehlike arz eden ve korku veren yerlerden kaçma
şeklindeki tepkilerini ve bunlara dehşetli korkunun hâkim olduğunu ve azaptan
kaçma girişimlerinde bulunduklarını dile getirmektedir. ?Zâlim olan nice
beldeyi kırıp geçirdik; arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik.
Azabımızı hissettiklerinde bir de bakarsın ki oralardan (azap bölgesinden)
kaçıyorlar!? (21/Enbiyâ, 11-12)