Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Zâlimlerin Halklarına Korku Salmaları

Zâlimlerin Halklarına Korku Salmaları

Zâlimlerin
Halklarına Korku Salmaları:

Zâlim ve cebbarların korku
vasıtasıyla halkı sindirmeleri sürüp gelen bir yasa olmaktadır (17/İsrâ, 76-77).
Varaka'nın bu yasayı bilmesi veya büyük ihtimalle Tevrat metinlerinden öğrenmesi
neticesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)'e kavminin kendisini memleketinden
çıkaracaklarını, bununla ona gözdağı vereceklerini söylediği nakledilmektedir.
Nitekim bu bağlamda Mekke'nin baskı ortamından dolayı çok az kişi Hz.
Peygamber'e iman etmişken, Medine'nin hür ortamı içerisinde akın akın insanlar
İslâm'a girmiştir. Yine Mekke fethedilip baskı ve zulüm ortamı tarihe karışınca
bütün Mekke halkı ve çevresindekiler fevc fevc/grup grup Allah'ın dinine
girmiştir (119/Nasr, 1-2).