Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'da Korku Anlamındaki Kelimeler

Kur

Kur'an'da Korku
Anlamındaki Kelimeler

?Havf?
kelimesinden başka, Kur'an'da korkuyu değişik boyutlarıyla anlatan ?haşyet',
?ittika-takvâ', ?hazer', ?huşû', ?hudû', ?rehbet', ?vecel', ?işfak', ?feza'',
?ru'b', ?inzâr' kelimeleri ve bunların türevleri de kullanılmıştır. Havf
ile aynı veya yakın anlamları olan bu kelimelerin her biri korku olayını değişik
boyutlarıyla anlatmaktadır. Havf kelimesi ve türevleri, Kur'ân-ı Kerim'de 124
yerde; haşyet ve türevleri, 48; ittika-takvâ ve türevleri 258 yerde; hazer 21
defa, huşû, 17; hudû 2 âyette, rehbet kelimesi ve türevleri 12; vecel 5; işfak
11; feza' 6; ru'b 5 ve inzâr ise 127 yerde geçmektedir. Korku ve korkuyla
karışık sakınma ve saygılı olma hallerini anlatan bu kelimelerin Kur'an'da
kullanılma miktarları da (toplam 646) göstermektedir ki, Kur'an'da Allah korkusu
üzerinde çok ısrarla durulmuş, insanın bu psikolojik haline ciddiyetle vurgu
yapılmıştır.