Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Korku Namazı

Korku Namazı

Korku Namazı

Düşman, sel, yangın, yırtıcı
hayvan gibi bir engel karşısında bulunan bir cemaatin, iki grup halinde nöbetle
kıldıkları namaza korku namazı denir. Daha çok savaş ânında kılınan namaz
şeklidir. Bu namaz, Kur'an ve sünnetle sâbittir. (Bkz. 4/Nisâ, 101-103 ve Buhârî,
Havf 11; Nesâî, Havf 11; Dârimî, Salât 185)
Bu namazın kılınışı şöyledir:
Cemaatten bir grup, düşman karşısında bulunurken diğer grup imama uyar ve iki
rekâtlı bir namazın ilk rekâtını imamla beraber kılar. Namazın durumuna göre,
birinci rekâtta ikinci secdeden veya birinci oturuşta teşehhüdden sonra düşman
cephesine gider; diğer grup gelerek imama uyar, onunla beraber namazın geri
kalan kısmını kılar ve tekrar düşman karşısına gider. İmam ise kendi başına
selâm verir ve namazı bitirir. Daha önce namazın ilk kısmını kılan grup, gelerek
namazlarını kıraatsiz olarak tamamlar, selâm verir ve düşmana karşı
giderler. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.), Zâtu'r-Rik'a, Batn-ı Nahle, Usfan, Zû Kared
olaylarında korku namazı kıldırmıştır. Daha sonra ashâb-ı kirâm da mecûsiler ve
başkalarıyla yaptıkları savaşlarda aynı şekilde korku namazı kılmışlardır.
(4)