Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnsanlardan Korkmak

İnsanlardan Korkmak

İnsanlardan
Korkmak:

İnsanlardan korku da, insanlar
arasında yaygın olan korku çeşitlerindendir. İnsanlardan birçoğu, kuvvetli,
nüfuz ve iktidar sahibi, serkeş ve zâlim kişilerin kendilerine bulaşmalarından,
zarar vermelerinden korkarlar. Samimi iman sahibi olan mü'min, insanlardan
korkmaz. O, Allah'ın takdirinden başka başına bir şey gelmeyeceğini, O
dilemedikçe insanların kendisine zarar veremeyeceklerini bilir. (3) Bunun kanıtı
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Abdullah bin Abbas'a yönelik şu beyanıdır:
?İnsanların hepsi sana yardım hususunda bir araya gelseler, Allah'ın sana
yazdığı şeyden başka yardımda bulunamazlar. Eğer sana zarar verme hususunda
birleşseler ancak Allah'ın aleyhinde yazdığı şeyden başka bir zarar veremezler.?
(Ahmed bin Hanbel, Müsned, I/293)