Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İSLAM MİLLETİ

İSLAM MİLLETİ


İSLAM MİLLETİ

Bu eseri­mizde, İslâm
Milleti'nin birlik ve beraberliğini izah ederken, onu bölüp parçalamaya yönelen
ırkçı-milliyetçi hareketle­rin zararlarını anlatmaya çalıştık... Yüz yıl önce
dünya iktidarını elinde tutan ve en güçlü devlet olan İslâm Milleti, müslüman
olan kavimlerin, ırkçı-milliyetçi dâvâlara kalkı­şıp birbirlerine düşürülmesiyle
dağılmış, devleti yıkılmış ve toprakları işgal edilmiştir...
Rabbimiz Allah (Azze ve Celle)'nin:
?Mü'minler ancak kardeştir.
Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'dan korkup sakının.
Umu­lur ki, esirgenirsiniz.? (Hucurat, 49/10) buyruğunu esas alıp dağılmış
olan ve İslâm düşmanlarınca paramparça edilen İslâm Milleti'nin yeniden bir
araya gelmesine gayret edilmelidir...
Irk, kavim, renk, dil ve bölge
farklarını tamamen orta­dan kaldırarak, mü'minlerin kardeş oluşu hakikatı esas
kabul edilerek, İslâm Milleti olmak için bütün imkânlar harcanmalıdır...
Hangi ırktan, hangi renkten,
hangi kavimden, hangi dilden ve hangi bölgeden olursa olsun, bütün iman eden
mü'minler kardeştirler ve Allah'ın boyası olan İslâm ile boyanmalıdırlar...
İslâm düşmanları, şeytanî tuzak ve planlarla bu kardeşleri birbirinden koparmış,
aralarını bozmuş ve birbirine yabancılaştırmışlardır...
Mü'min müslümanların arasına
ekilen ırkçı-milliyetçi fitne tohumları zamanla gelişmiş, kökleşmiş ve korkunç
bir belâ olan meyvelerini vermiştir... Bu fitnenin kökleri, yeni­den İslâm
kardeşliğine dönülerek sökülüp atılmalıdır... Bo­zulan dostluklar tamir edilmeli
ve iman kardeşliğini yeni­den canlandırmalıdır...
Rabbimiz Allah'ın izni ve
yardımıyla, muvahhid mü'minler, yeniden İslâm kardeşliğini gündeme getirecek,
onun bağlarını sağlamlaştıracak ve ?İslâm Milleti Olmak? yo­lunda hızlı adımlar
atacaklardır... Mü'min müslümanlar arasında bu kardeşliğin olmasını ve hayırlı
bir sonuca ula­şılmasını, yegâne Rabbmiz Allah'dan niyaz ederiz...
Dâvâmızın başı ve sonu,
Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir...[1][1]
Kul Sadi Yüksel, 3 Rebiu'l-evvel 1423-16 Mayıs 2002, Ihlamurkuyu-Ümraniye,
Kul Sadi Yüksel, İstanbul, İslam Milleti Olmak, Misyon Yayınları: 7-8.