Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Mekrin Çeşitleri

Mekrin Çeşitleri

Mekrin Çeşitleri:


Âlimler, mekrin, güzel görülen ve yerilen olmak
üzere iki çeşit olduğunu söylerler. Güzel görülen mekr, kendisinde güzel bir iş
aranan; yerilen mekr ise, kendisinde kötü bir iş (sûikast) aranan tuzaktır.
"Allah, herkesten daha iyi mekr kurar" (3/Âl-i İmrân, 54) âyeti birinciye,
"Kötü tuzak, ancak sahibine dolanır" (35/Fâtır, 43) âyeti de ikinciye
örnektir (Râgıb, el-Müfredât, s. 47). Buna göre "mekr" kelimesi, güzel ve kötü
olanı beraber içerdiği gibi, tuzak planlayanlar içerisinde de hayırlılar ile
şerliler bulunabilir.