Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kötü Mekr (Sûikast) Planlayanların Cezâlandırılması

Kötü MekrKötü
Mekr (Sûikast) Planlayanların Cezâlandırılması:
Kötü tuzak sahipleri, azaptan
kurtulamazlar. Eğer böyle bir kuruntu içerisinde iseler, bilmeliler ki, hatâ
etmişlerdir ve zarardadırlar. ?Allah'ın mekrinden emîn mi oldular? Ziyâna
uğrayan topluluktan başkası Allah'ın mekrinden emîn olmaz.? (7/A'râf, 99).
Yani, onların planladığı tuzaklarına karşılık, Allah'ın vereceği azâbından ve
cezâsından emîn mi oldular?