Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Bütün Mekrler Allah'ındır

Bütün Mekrler Allah

Bütün Mekrler Allah'ındır:


?Onlardan öncekiler de (peygamberlerine) mekr/tuzak
kurmuşlardı. Halbuki bütün mekrler Allah'a âittir. Çünkü O, herkesin ne
kazanacağını bilir. (Dolayısıyla istediğinin tuzağını bozar). Bu yurdun
(dünyanın) sonunun kimin olduğunu yakında kâfirler bileceklerdir.?
(13/Ra'd, 42). Allah, önce onların yaptıklarını
?mekr/tuzak? kelimesi ile niteledi; sonra da, kendi mekrine oranla onların
tuzağını yok sayarak ?fakat bütün mekrler Allah'ındır? buyurdu. Sonra
bunu da şu sözüyle açıkladı: ?O, herkesin ne kazanacağını bilir. (Dolayısıyla
istediğinin tuzağını bozar). Bu yurdun (dünyanın) sonunun kimin olduğunu yakında
kâfirler bileceklerdir.? Çünkü her nefsin kazandığını bilen ve ona göre
cezâlarını hazırlayanındır bütün mekrler. Zira, o cezâ, bilmedikleri yönden, hem
de başlarına geleceklerden gâfil olarak onlara gelir. Kâfirler de böylece
âkıbetin, yani dünyanın cezâ ve sevâbının veya âhiretin sevap ve ıkâbının kimler
için olacağını bileceklerdir.