Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın Mekri Çabuktur

Allah


Allah'ın Mekri Çabuktur:
?Kendilerine dokunan (kıtlık ve hastalık gibi)
bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet (sağlık ve bolluk zevki) tattırdığımız
zaman, bir de bakarsın ki âyetlerimiz hakkında onların (hazırlanmış) bir mekri/tuzağı
vardır. De ki: ?Mekr bakımından Allah daha çabuktur (yaptıklarının cevapsız ve
gizli kalacağını sanmayın). Çünkü elçilerimiz kurduğunuz mekrleri/tuzakları
mutlaka yazıyorlar.? (10/Yûnus, 21).
Yani Allah, vereceği bir zararı, tattıracağı bir musîbeti, rahmeti gereği
kâfirlerden kaldırınca onlar hile ve tuzak (mekr) düzenlemeye; şükür yerine
küfür ve yalanlamadan vazgeçme yerine beklenmedik tavırlar sergilemeye
kalkarlar. Zarar ve musîbetin onlardan kaldırılmasından sonra insanlar, nâil
olacakları rahmetle öğütlenmekten (kendileri için nimet olduğunu itiraf
etmekten) yüzçevirdikleri için, kavuştukları nimetin ?tesâdüf? olduğunu
söylemeleri de onların tuzaklarındandır. Allah'ın âyetlerine karşı tuzak
planlamak için koşanlara de ki: Allah sizin hilenize karşı ceza vermekte daha
süratlidir. Sizin cezânızı hazırlamıştır. Siz, İslâm'ın nûrunu söndürmek için
nasıl tedbir alacağınızı kararlaştırmadan önce, o sizi azâba düşürecektir. Çünkü
Allah, âlemin işlerini tedbir ve amellerin cezâsını takdir konusunda hile ve
tuzaklarına karşılık, âhiretten önce, onları dünyada cezâlandırmaya öncelik
vermiştir. O, onların hile ve tuzağını bilendir. Hile ve tuzak adına hiçbir şey,
O'ndan gizli değildir.