Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Mekr/Tuzak Planlamanın Dünya ve Âhiretteki Cezâsı

Mekr

Mekr/Tuzak
Planlamanın Dünya ve Âhiretteki Cezâsı:


Allah (c.c.) kötü mekr ve
sahipleri hakkındaki sünneti (değişmez genel kuralı), dünya ve âhirette azâba
çarptırılacak olmalarıdır. ?...Hayır,
inkâr eden kâfirlere mekrleri/hileleri süslü gösterildi, (hak) yoldan
çevrildiler. Allah kimi saptırırsa artık onu hidâyete/doğru yola iletecek
yoktur. Dünya hayatında onlara sâdece bir azap vardır. Âhiret azâbı ise daha
şiddetlidir. Onları Allah'tan (O'nun azâbından) koruyacak kimse de yoktur.?
(13/Ra'd, 33-34). Mekrleri, yani,
onlara süslü gösterilen şirkleri İslâm'a karşı planladıkları hileleri demektir.
Dünya hayatında onlar için azaptan kasıt, mâruz kalacakları öldürülme, esâret ve
benzeri sıkıntılar demektir. Bu, küfürlerinin cezâsı olduğu için, Allah bunu
azâb diye isimlendirmiştir (Tefsir-i Zemahşerî, 2/532). Âhiretteki azâbı ise
şiddet ve devamlılığından dolayı, daha zordur.